Administrasjon

27.01.2016

Adminstrasjonsavdelingen ledes av kontorsjef Mona Saga.

Administrasjonsavdelingen består av to områder:

Administrative fellestjenester

Mona Saga, kontorsjef

tlf 35 58 12 06/ 41 50 10 20

Tekniske fellestjenester

Bård Slåen, fagansvarlig

tlf 35 58 12 65 / 91 51 80 26

 

Hovedmål:

Yte rask og god service til interne og eksterne kunder.

Ansatte:

Enheten har 38 ansatte.

Hovedoppgaver:

  • Saksbehandling ifm. kommunale gebyrer
  • Lønns- og personalsaker
  • Regnskap- og økonomioppgaver
  • Kommunens sentrale postmottak og arkiv
  • Drift av bydrifts lager
  • Bilverkstedet
  • Maskinforvaltningen
  • Drift av Kaffehusets kantine

Del |