Byutvikling, drift og kultur

07.03.2016

Louises-folk

I Byutvikling, drift og kultur dekker vi alt fra kulturelle opplevelser til veivedlikehold. Vi er derfor mange ulike typer ansatte. Ingeniører, musikere, arkitekter og vegarbeidere jobber sammen for å skape de beste rammer for byen. 
 
I Byutvikling, drift og kultur tar vi felles ansvar for byen vår. Vi er en åpen og imøtekommende forvaltning, som tenker helhet - på kryss og tvers - og setter Skiens behov i sentrum. Sammen med innbyggerne ønsker vi å utvikle og berike kommunen. Vi utnytter og utvikler vår kompetanse til å underbygge og skape rammer for innbyggernes ve og vel, og vi respekterer innbyggernes ulike ressurser.

Kommunalområdet ledes av kommunalsjef Karin G. Finnerud. Tlf 35 58 18 08 / 977 55 573

Karin Gundersen Finnerud

Kommunalområdet har 10 enheter. Se oversikten på høyre side.


Del |