Regnskapsseksjonen

27.01.2016 Inger Marie Kongsbakk

 

Seksjonen har ansvar for kommunens regnskap og for lønn- og regnskapsarbeid for kommunale foretak, Skien kirkelige fellesråd og enkelte andre selskaper. 

Brukerstøtte for ansatte
Ansatte gis veiledning i bruk av fakturasystemer og rådgivning vedr. regnskapsspørsmål.

Kommunal regnskapsføring
Seksjonen har ansvar for all praktisk regnskapsføring av kommunens inntekter og utgifter.

Arbeidsoppgaver vedr. regnskap
• Daglig bokføring
• Utbetalinger
• Scanning av inngående fakturaer
• Kontroller og avstemminger
• Moms
• Momskompensasjon
• Månedsavsetting
• Kommunens lån / innlån
• Kostrarapportering
• Årsoppgjør

Fakturamottak
Alle inngående fakturaer til Skien kommune skal sendes til egen fakturaadresse:

Skien kommune
Navn på virksomhet eller enhet + bestillernummer
FAKTURAMOTTAK
Postboks 37 Sentrum
3701 Skien

Krav til inngående faktura


Del |