Interkommunale selskaper og samarbeid

07.03.2016

Innen offentlig sektor, næringsliv og handel er det et utstrakt samarbeid mellom kommunene i Grenland. Noen samarbeidsorganer er selvstendige enheter, andre er ulike prosjekter som opprettes for å være en felles drivkraft med felles målsetting.

Skien kommune er med i en rekke samarbeidsorganer og -prosjekter i Grenland, både som administrasjonssete, prosjekteiere og som prosjektdeltakere.

Interkommunale selskap er egne rettssubjekt som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Kommunens innflytelse og styring av selskapet skjer kun via kommunalt valgte representanter i representantskap.

 


Del |