Skien kommune

19.01.2017

Skien kommune yter tjenester til innbyggerne i Skien, arbeider med å utvikle kommunen og tjenestetilbudet, og å sikre lokaldemokratiet.

 rådhus 2

Fakta om Skien kommune

Administrativ struktur
Den administrative strukturen er bygd på en 3-nivåmodell:

  • Rådmann
  • Kommunalsjef
  • Enhetsledere og fagsjefer

Kommunalsjefen representerer rådmannen innenfor sitt kommunalområde. I tillegg har kommunen stabsfunksjonene:

Eierskap
Skien kommune har helt eller delvis eierskap i 16 aksjeselskaper, og har to kommunale foretak.
Eierskapsmelding finner du herDel |