logo
Foto Tom Riis Vakre hostfarger i Borgestadaleen
overlag

Ordføreren har ordet

Printer


Vi har en demokratisk og folkevalgt styring av vår kommune. Bystyret, som ledes av ordfører, består av 55 reperesentanter fra åtte forskjellige partier. Vi har stor frihet med visse begrensninger. Nasjonale lover og særlover, regler og rettigheter som gjelder uansett hvor i landet man bor, skal sørge for å gi oss innbyggere  likeverdige tjenester.

Som ordfører og småbarnsmor brenner jeg spesielt for våre barn og unge, at de skal få muligheten til å utvikle seg i forhold til sine evner og anlegg. Og jeg ønsker at våre eldre skal få det tjenestetilbudet de har behov for. Jeg vil arbeide for at sentrum skal bli en trygg og god møteplass for folk i alle aldre. Jeg ønsker at Skien blir byen i vårt hjerte! Og her kan du lære deg Skienssangen, som vi synger før hvert eneste bystyremøte!

Skien som kommune har mindre å rutte med enn gjennomsnittet av kommuner på vår størrelse. Det kommer av at vi har noe mindre skatteinntekter. I tillegg må vi i 2014 spare mange millioner for å komme i balanse mellom inntekter og utgifter. Til tross for den vanskelige situasjonen vi er i akkurat nå, klarer vi å tilby tjenester med meget god kvalitet. Det er fordi vi har mange dyktige medarbeidere ansatt i alle virksomheter.

Jeg vil på vegne av bystyret gi honnør og takke for den daglige innsatsen!

Du har helt sikkert meninger om kommunen vår. Kom med innspill! Ta kontakt! Telefonnummer og mailadresse til politikere og ansatte finner du på linkene i venstremenyen. Mange av oss kan du også møte på facebook og i andre medier.

Ordfører Hedda Foss Five

 

Hedda Foss Five (Ap)
Ordfører i Skien
 

Telefon bystyresekretariatet 35 58 13 50

Her kan du se om ordføreren er tilgjengelig for chatting!

Du kan også sende en e-post

Publisert
31.03.2008
Sist endret
07.01.2014
Opprettet av
Inger Marie Kongsbakk
Del |

Kontakt oss

Bystyresekretariatet

Postadresse:
Postboks 158
3701 Skien

Besøksadresse:
Rådhuset,
Rådhusplassen 2

Telefon:  35 58 13 50
Telefaks: 35 52 91 30

Ordfører: Hedda Foss Five
Varaordfører: Geir Arild Tønnessen

Fred Øveraas  -  Beredskap ved kriser    -    Engelsk flagg - Facts in English  - Sentralbord: 35 58 10 00  -  Skien kommune  -  Org. nr: 938 759 839