Bystyresekretariatet

19.01.2016 Tarann Hyni

Bystyresekretariatet er sekretariat for det politiske system i vår kommune og er lokalisert i Skien rådhus.

Bystyresekretariatet administrerer det politiske systemet i kommunen. Sekretariatet er administrativt plassert i sentraladministrasjonen med rådmannen som nærmeste overordnede.

Bystyresekretariatet har fire heltidsansatte og holder til i rådhuset, 1. etasje.

E-post:  bystyret@skien.kommune.no

Oppgaver  
Publikumskontakt/ekspedisjon i rådhuset
Sekretariatsfunksjon for Bystyret, Formannskapet, Klagenemda, hovedutvalgene, Partsammensatt utvalg, HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget), lokalutvalgene, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet

  • Støtteapparat for ordfører i dennes daglige arbeid
  • Informasjon til publikum
  • Valgsekretariatsfunksjon
  • Opplæring folkevalgte
  • Fritak og supplering av folkevalgte og meddommere
  • Koordinering av TV aksjonen

       


Del |