Pågående gravearbeider

02.01.2017 Lene Kaasi Hysing

Nedenfor kan du få informasjon om de største pågående gravearbeidene i regi av Skien kommune. En oversikt over alle gravearbeider i Skien finner du her.

 Kart - skisseLøveid

 

Hva skal gjøres: Det skal
legges kommunale vann-
og avløpsledninger. Hovedhensikten er å føre
kloakken inn på kommunalt nett og til
renseanlegg.

Anleggsperiode:
Jan 2017 - juni 2017

Kontaktperson Skien
kommune:
Per Egil Neset:
916 60 178

 

Svanvik

Graveområde

Hva skal gjøres?
Det skal bygges ny kloakk-pumpestasjon og pumpestasjon for vann for å bedre vannforsyningen i området.

Anleggsperiode: jan 2017 - april 2017

Kontaktperson Skien kommune: 
Nils cato Bøe:
tlf: 952 79 528 

 

 

 

 

 

  

Kløverstykket - Hestehagvegen

Graveområde

Hva skal gjøres?
Det gamle avløpsnettet skal skiftes ut med ny overvanns- og kloakkledning og det skal legges ny vannledning.


Anleggsperiode:
November 2016 – mars 2017

Kontaktperson Skien kommune:
Per Egil Neset: tlf: 916 60 718 

 

 

 

 

 

 

Augonsplass

Kart anleggsomrpde Augonsplass

Hva skal  gjøres?
Det gamle ledningsnettet fjerne og nytt legges for overvann og kloakk.

 

Anleggsperiode:  uke 43 - 52 i 2016

Kontaktperson Skien kommune: Overing. Jon Klonteig, 948 86 057 eller Anleggsleder Jarle Stordal, mob.:95931 230,
Tveito Maskin AS 

 

 

 Olaf Ryesgate - Mobakkvegen

Anleggsområde Sivert Urnes vegHva skal gjøres? Avløpsledningen, som i dag fører både overvann og kloakk, skal separeres. Hensikten er å redusere utslipp til Skienselva. Det skal også legges ny vannledning for å bedre vannforsyningen i området. 

Anleggsperiode: arbeidet har pågått en stund og vil være ferdig sommeren 2017. Graving utføres av Skien kommunes egne anleggslag.

 

 

Kontaktperson Skien kommune: anleggsleder Arild Helgesen tlf. 916 60 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del |