Nye tall fra Grenlandsbarometeret

18.04.2016 Kristine Mellefoss

Oppdaterte nøkkeltall, samfunnsdata og informasjon om sentrale tjenester i grenlandskommunene er nå tilgjengelig på Grenlandsbarometerets nettportal.

Grenlandsbarometeret beskriver utviklingen av det kommunale tjenestetilbudet i Grenland. Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database. Barometeret inneholder informasjon om følgende områder:

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Barnevern
 • Pleie og omsorg
 • Kommunehelsetjeneste
 • Sosialtjeneste og kommunal bolig
 • Kultur og idrett
 • Brann
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Kommunal samferdsel
 • Fysisk planlegging

Grenlandsbarometeret er et treårig prosjekt i regi av grenlandskommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Prosjektet styres av rådmannskollegiet i Grenland. All informasjon gjøres tilgjengelig på grenlandsbarometerets webportal, www.grenlandsbarometeret.no/

Målsettingen med barometeret er å få et faktabasert verktøy som gir grunnlag for refleksjon, gjensidig læring og identifisering av forbedringsområder i Grenlandssamarbeidet. Grenlandsbarometeret er utviklet for politikere og kommuneadministrasjon, men vil også være nyttig for andre.

Barometeret oppdateres årlig i august. I tillegg oppdateres folkemengde i februar, samt ved utgangen av hvert kvartal. Indeksverdier fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal- og fylkeskommunal økonomi oppdateres i november.


Del |
Bilde av logo og webside